\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Zelf opgestelde vergelijking, goed of fout?

Momenteel loop ik stage en kreeg ik de opdracht om eens te een pH berekening uit te voeren. Ik kom hier niet aan uit en mijn stage begeleider zelf uiteindelijk ook niet en stuurt me naar iemand die nooit tijd heeft. Het gaat om het volgende:

In een vat komen 2 stromen. Stroom 1 is 10 m3 met een pH van 10,2. Stroom 2 is x aantal m3 met een pH van 7. Stroom 1 en 2 komen samen in een vat en wordt een pH van 9,2. Hoeveel m3 van stroom 2 moet er worden toegevoegd om de pH van 9,2 te bereiken?
pH oftewel H3O+ concentratie kan worden uitgedrukt in aantal -log.

De volgende vergelijking heb ik gemaakt:

(-log 6,310-11 10) +(-log 1,010]-7 x) = (-log 6,310-10 (10x))

De - log kan worden weggestreept en dan krijg je:

(6,310-11 10) +(1,010]-7 x) = (6,310-10 (10x))

Is de vergelijking goed en zoja hoe los je hem op, ik kom er namelijk niet aan uit. Ook heb ik hier de online oplosser gebruikt maar ik denk niet dat het klopt.

Alvast bedankt

Martij
Leerling mbo - donderdag 12 november 2009

Antwoord

Hupsak... de log kan worden weggestreept!?

log(1.000)+log(100)=log(100.000)?
1.000+100=100.000?
Nee dus?

Maar 't klopt wel:
log(1.000)+log(100)=3+2=5
log(100.000)=5

Dus wat je verder ook wilt, doe niet gek! Wegstrepen? Vergeet het maar!

Wat dan wel?

log(a)+log(b)=log(ab)

Zie ook: 1. Rekenregels machten en logaritmen


donderdag 12 november 2009

 Re: Zelf opgestelde vergelijking, goed of fout? 

©2001-2022 WisFaq