\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Welke wiskundige instrumenten hebben de Grieken ons nagelaten?

Voor een project op school heb ik dit als een van mijn deelvragen. Op internet is dit lastig te vinden. Weten jullie misschien iets? B.v.d.

Remon
Leerling onderbouw vmbo-havo-vwo - vrijdag 23 oktober 2009

Antwoord

Kijk wat ik gevonden heb:
De basis van onze meetkunde is hoofdzakelijk gelegd door de Grieken. Het beroemdste meetkundeboek is geschreven door Euclides (320 260 voor Christus).In "De Elementen" maakt hij een logisch geheel van de wiskunde van zijn tijd: vlakke meetkunde, ruimtelijke meetkunde en getallenleer.
bron
De 'instrumenten' passer en lineaal spelen daarbij een belangrijke rol. Dus ik denk dat die bedoeld worden....


zaterdag 24 oktober 2009

©2001-2023 WisFaq