\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Re: Wat is het verschil tussen een getal en een cijfer?

 Dit is een reactie op vraag 149 
Zijn de cijfers 0 t/m 9 dan eveneens getallen, of worden die enkel als cijfers gezien?

marc
Iets anders - zondag 30 november 2008

Antwoord

Je kan zeggen dat 0 t/m 9 getallen zijn die uit één cijfer bestaan. Het is net als woorden en letters. Met de letters a t/m z kan je woorden maken. Sommige woorden zouden uit één letter kunnen bestaan. Je kunt dus niet op voorhand zeggen wat er bedoeld wordt met '3'. Het getal 3 of het cijfer 3, zou allemaal kunnen...
Helpt dat?


zondag 30 november 2008

©2001-2023 WisFaq