\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Meneer van Dale wacht op antwoord

Is de rekenregel 'Meneer van Dale wacht op antwoord' nog geldig? Zo niet wat is nu de regel? Waar kan ik over de eventuele nieuwe regel info vinden?

Peter
Ouder - donderdag 8 november 2001

Antwoord

De regel 'Meneer van Dale wacht op antwoord' is niet meer geldig.

De nieuwe regel is:

'eerst vermenigvuldigen of delen dan optellen of aftrekken.'

Machten en wortels spelen geen rol omdat met haakjes e.d. duidelijk moet zijn waar de macht of de wortel van genomen moet worden. In de praktijk gaan machtsverheffen en worteltrekken altijd voor!

Voorbeelden:

12 : 3 x 4 = 16
(vermenigvuldigen en delen op de volgorde waarop het staat!)

12 : 4 + 3 x 5 = 3 + 15 = 18

12 - 5 + 6 = 13
(optellen en aftrekken ook op volgorde waarop het staat)

15 - 3 x 5 = 15 - 15 = 0

4 x 22 + √4 + 4 = 4 x 4 + 2 + 4 = 16 + 2 + 4 = 22

En zo zit dat... niet dat er geen verwarring over bestaat. En de vraag is waar deze REGELS dan zijn vastgesteld... eigenlijk berusten ze voornamelijk op afspraak.


donderdag 8 november 2001

Re: Meneer van Dale wacht op antwoord
Re: Meneer van Dale wacht op antwoord
Re: Meneer van Dale wacht op antwoord

©2001-2022 WisFaq