\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Logaritmen herleiden

Voorbeeld: log (500)= log(100x5)= log(100)+ log(5)= 2+ log(5).

Bij de volgende opdracht moet je ook herleiden tot de vorm a+glog(b) met a een heel getal en b ook een heel getal.

2log(24)= ...

Kunnen jullie deze voor mij oplossen?

Bij voorbaat dank

Ivo
Leerling bovenbouw havo-vwo - donderdag 24 januari 2008

Antwoord

Ontbinden in priemfactoren geeft: 24=2򈭾3
Dus herleiden tot 2log ligt voor de hand:
2log(24)=2log(233)=2log(23)+2log(3)=3+2log(3)

Zie ook 1. Rekenregels machten en logaritmen.


donderdag 24 januari 2008

©2001-2022 WisFaq