\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Hoe vind je de vergelijking van de raaklijn?

Kunt u ons uitleggen hoe wij de raaklijn (zonder grafische rekenmachine) kunnen vinden van een formule?

maart
Leerling bovenbouw havo-vwo - vrijdag 26 oktober 2001

Antwoord

Gegeven een functie f dan is de vergelijking van de raaklijn in P(a,b) gelijk aan:

y = b + f'(a)(x-a)

Voorbeeld:
f(x)= x2 - 4x + 2
gevraagd de vergelijking van de raaklijn in het punt (6,14)

f '(x) = 2x - 4
f '(6) = 8
De raaklijn:
y = 14 + 8(x-6) = 8x - 34

Handig toch?

Zie ..maar dit kan natuurlijk ook!


vrijdag 26 oktober 2001

©2001-2022 WisFaq