\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Re: Limiet uitrekenen

 Dit is een reactie op vraag 83 
"...maar omdat x naar oneindig gaat gaan de termen met (1/x)n (iets gedeeld door x tot de macht n) naar 0."

Waarom is dit zo?

Bart v
Leerling bovenbouw havo-vwo - woensdag 10 oktober 2001

Antwoord

Je kunt 1/xn schrijven als (1/x)n.

Als x heel groot is, dan is 1/x juist heel klein... (en misschien zelfs nog tot de macht n, waardoor het nog kleiner wordt).

Kortom 1/x gaat naar 0.


woensdag 10 oktober 2001

©2001-2024 WisFaq