\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Steekproef

Ik moet een tevredenheidsonderzoek houden onder de klanten van een organisatie in kinderopvang. Er zijn in totaal 1066 klanten. het managementteam heeft besloten 500 klanten in het onderzoek te betrekken in plaats van 1066. Zij hebben voor mij dus de steekproefgrootte bepaald. Mag ik dan dit aantal van 500 klanten als totale populatie benaderen en vervolgens uitspraken doen of moet ik nog allerlei berekeningen loslaten met betrekking tot die 1066 klanten.
Het managementteam denkt met die 500 klanten voldoende resultaten te kunnen verkrijgen.

marjan
Student hbo - maandag 21 juni 2004

Antwoord

Op basis van die populatie van 1066 kom je bij 95% betrouwbaarheid en een maximale fout van 5% op een benodigde respons van 283. Door situatie 1 en 2 bij de onderstaande link te combineren kun je dat narekenen.
Nu is het de vraag of je met die 500 klanten er komt. Als iedereen antwoordt is de respons meer dan genoeg. Maar als je enquete schriftelijk afgenomen wordt en je respons in de buurt van de 20% ligt (=100) dan gaat dat uiteraard zeer ten koste van de nauwkeurigheid van je conclusies.

Met vriendelijke groet

JaDeX

Zie Faq steekproefgrooote


maandag 21 juni 2004

©2001-2024 WisFaq