\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Nul gedeeld door nul

1/0 kan niet, maar 0/0 kan toch als axioma gedefinieerd worden?

Dirk V
Ouder - donderdag 11 september 2003

Antwoord

Zeker, men zou dat kunnen doen.
Een voorstel (het meest voor de hand liggend wellicht):
0/0 = 1
Maar bij dit soort afspraken moeten we ervoor waken dat we GEEN tegenstrijdigheden met gebruikelijke (reeds in gebruik zijnde) afspraken (oa. rekenregels) krijgen.
Bekijk nu eens:
0 x ( 7 ) = 0 (toch?)
Maar aangezien we in dit geval zouden mogen delen door 0 (aan beide kanten), krijgen we:
7 = 1
Niet zo'n handige definitie, dus...
En zo gaat het bij elke andere definitie ook!
Daarom laten we het maar zoals het is... 0/0 is niet gedefinieerd.


donderdag 11 september 2003

 Re: Nul gedeeld door nul 

©2001-2024 WisFaq