Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Hulpmiddelen

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Plaatjes en verhalen

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat

Wiskundeleraar


\require{AMSmath}

Wachtzaal met vrouwen en mannen

In de wachtzaal van een dokter zitten 4 vrouwen en 4 mannen. Alle 8 personen komen willekeurig aan de beurt voor een consultatie. Wat is de kans dat de eerste persoon die aan de beurt is een vrouw is en de laatste persoon die aan de beurt is ook een vrouw is.

Patric
Ouder - zaterdag 19 november 2022

Antwoord

Hallo Patricia,

Voor de eerste persoon zijn 4 vrouwen beschikbaar, van in totaal 8 personen. De kans dat een vrouw gekozen wordt, is zodoende 4/8 = 1/2.
Voor de laatste persoon zijn dan nog 3 vrouwen beschikbaar, van in totaal 7 (overgebleven) personen. De kans dat de laatste persoon een vrouw is, is dan 3/7.

De kans dat zowel de eerste als de laatste persoon een vrouw is, komt hiermee op 1/2·3/7 = 3/14.

Een andere benadering:
De eerste en de laatste persoon moeten een vrouw zijn, dit kan maar op één manier. Voor de andere 2 vrouwen zijn dan nog 6 plaatsen over. Het aantal mogelijkheden om 2 vrouwen over 6 plaatsen te verdelen, is het aantal combinaties van 2 uit 6, dit zijn 15 mogelijkheden.
Het totaal aantal mogelijkheden om 4 vrouwen over 8 plaatsen te verdelen, is het aantal combinaties van 4 uit 8, dit zijn 70 mogelijkheden.

De kans dat 2 vrouwen op de eerste en laatste plaats komen, is zodoende 15/70 = 3/14.

GHvD
zaterdag 19 november 2022

©2001-2023 WisFaq