\require{AMSmath}

Numeriek oplossen van vergelijkingen

Ik moet voor wiskunde 5 soorten vergelijkingen algebraïsche oplossen b.v.kwadratische, derdegraads, goniometrische, lineaire, wortel, gebroken en een exponentiële en als onderzoeksvraag hoe los je die vragen numeriek op met de GR?

Gerald
Leerling bovenbouw havo-vwo - maandag 28 januari 2002

Antwoord

Er zijn grofweg drie manieren om vergelijkingen numeriek met de grafische rekenmachine op te lossen.

Manier 1: Met tabellen.

Zet de ene helft van de vergelijking in Y1, de andere helft in Y2 en zoek in de tabel wanneer die waarden even groot zijn. Het kan goed zijn, dat de oplossing van de vergelijking niet exact in je tabel staat. Dan moet je de stapgrootte steeds verder verfijnen, totdat je de nauwkeurigheid hebt die gevraagd is.

Manier 2: Met grafieken

Zet de ene helft van de vergelijking in Y1, de andere helft in Y2. Laat de grafieken in een venster tekenen waarin het gewenste snijpunt zichtbaar is. Kies de optie voor het bepalen van een snijpunt van twee grafieken. (Bij de TI via Calc, bij de Casio via G-Solv. Het vinden van zo'n snijpunt heet dan vaak Intersect of iets dergelijkis).

Zie vraag 1814

Manier 3: Met een Solver.

Voor de TI-83: Druk op Math en kies hier optie 0:Solver.
Voer de vergelijking in achter 0 =. N.B.: De vergelijking moet wel op nul herleid zijn.
Druk op Enter.
Voer een startwaarde in waarvandaan de GR moet gaan zoeken naar een oplossing. Kies Solve (2nd Enter) en de GR vindt de de dichtsbijzijnde oplossing.

N.B.: Als de vergelijking meer dan één oplossing heeft, hangt het van de startwaarde af welke oplossing de GR vindt.

Op de Casio gaat het solven vergelijkbaar, maar dan via de optie in het hoofdmenu Eqn.

wh
dinsdag 29 januari 2002

©2001-2022 WisFaq