\require{AMSmath}Loodrechte stand

Als de rechten x + 3y = 0 en ax + y = 0 loodrecht op elkaar staan, dan is a gelijk aan?

Simon
Student Hoger Onderwijs België - zaterdag 4 december 2021

Antwoord

De richtingscoëfficiént $rc_1$ van $x+3y=0$ is gelijk aan $\eqalign{-\frac{1}{3}}$. De richtingscoëfficiént $rc_2$ van $ax+y=0$ is gelijk aan $=a$ (ga na!).

Er geldt:

$
\eqalign{
& rc_1 \cdot rc_2 = - 1 \cr
& - \frac{1}
{3} \cdot - a = - 1 \cr}
$

Bereken $a$.

WvR
zaterdag 4 december 2021

©2001-2022 WisFaq