\require{AMSmath}Top berekenen

Top berekenen van formule h=-0,008a2+0,4a+1

Yasmin
Leerling bovenbouw havo-vwo - zondag 21 november 2021

Antwoord

's Kijken... in de 3e klas heb je (misschien) geleerd dat je de top van een parabool met functievoorschrift $y=ax^2+bx+c$ kan vinden met de formule:

$\eqalign{
x_{top} = - \frac{b}
{{2a}}
}$

In dit geval moet je dan wel even bedenken wat de waarden zijn van $a$, $b$ en $c$. De variabele is hier dan niet $x$ maar $a$... maar dat is dan een andere $a$...

Je krijgt dan:

$
\eqalign{
& x_{top} = - \frac{b}
{{2a}} \cr
& a = - 0,008 \cr
& b = 0,4 \cr
& c = 1 \cr
& x_{top} = - \frac{{0,4}}
{{ - 0,008}} = 25 \cr
& y_{top} = - 0,008 \cdot 25^2 + 0,4 \cdot 25 + 1 = 6 \cr
& Top(25,6) \cr}
$

q92910img1.gif

Helpt dat?

WvR
zondag 21 november 2021

©2001-2022 WisFaq