\require{AMSmath}Integralen veer

Een veer heeft in ruststand een lengte van 0,30 m. De kracht F nodig om de veer uit te rekken over een afstand van x meter is F = 25 000 x (uitgedruky in newton)

a Bereken de arbeid die nodig is om de veer uit te rekken van 0,300m tot 0,35m.

b Bereken de arbeid die nodig id om de veer uit te rekken van 0,35m tot 0,40m.

Beste
kunt u mij helpen bij de bovenstaande oefening ?

Amber
3de graad ASO - zondag 13 juni 2021

Antwoord

Hallo Amber,

Opnieuw: arbeid is $\int$Fdx

In dit geval dus:

W = $\int$ 25000xdx

Let op: x is de uitrekking van de veer, niet de lengte!

Voor vraag a) neem je dus als grenzen voor integratie x=0 tot x=0,05, voor vraag b) zijn de grenzen x=0,05 tot x=0,10

GHvD
zondag 13 juni 2021

©2001-2022 WisFaq