Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Hulpmiddelen

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Plaatjes en verhalen

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat

Wiskundeleraar


\require{AMSmath}

Evaluatieproef

Beste,

Kunt u mij op gang trekken met deze opgave?

Bij een evaluatieproef worden 20 vragen gesteld. Naast elke vraag staan 4 mogelijke antwoorden vermeld, waarvan één het juiste is. Een proefpersoon kiest voor elke vraag lukraak een antwoord. De testscore wordt bepaald door voor elk goed antwoord een punt toe te kennen en voor elk verkeerd antwoord één derde van een punt af te trekken.
  1. Bereken de kans op een positieve testscore.
  2. Bereken de verwachtingswaarde van de testscore.

Amber
3de graad ASO - maandag 24 mei 2021

Antwoord

Neem $X$:aantal vragen goed.

a.

Voor een positieve uitslag geldt:

$
X - \frac{1}{3}\left( {20 - X} \right) $>$ 0
$

Met de binomiale verdeling:

$X$: aantal goed
$n$=20
$p$=$\frac{1}{4}$

Gevraagd:
$P(X>5)$
Conclusie?

b.

$E(X)=20·\frac{1}{4}=5$
Het aantal punten is dan 0.

WvR
maandag 24 mei 2021

©2001-2023 WisFaq