\require{AMSmath}Rakende grafieken

Beste, ik moet deze vraag oplossen:

De grafieken van de functies f(x) = ax2+ bx +c en g(x) = raken elkaar in het punt P(3,4). Bovendien is de rechte x = 9/2 symmetrieas van de grafiek van f.

Ik heb als voorwaarde Df(3)=Dg(3) en f(3)=g(3)=4, maar hiermee vind ik geen waarde voor a, b en c

RIk ve
3de graad ASO - zondag 25 april 2021

Antwoord

Ik ook niet, want je zegt niet wat $g(x)$ is.

Maar er is nog een vergelijking die je kunt maken: de symmetrie-as van $f$ is gegeven door $x=-\frac{b}{2a}$. Dus krijg je dus nog $-\frac{b}{2a}=\frac92$.

kphart
zondag 25 april 2021

©2001-2022 WisFaq