Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat


\require{AMSmath}

Verhoudingen

Ik moet 2000 mg Augmentin in 150 ml NaCIO9% toedienen aan patiŽnt met standaard infusieleiding. Je beschikt over poederflacons Augmentin van 1 g. Hoeveel ml Augmentin spuit je in de vacoliter als je het poeder oplost met 8 ml aqua ?
Welk is de infusiesnelheid (ml/uur) ?

roza d
Ouder - vrijdag 8 januari 2021

Antwoord

Hallo Roza,

Om een vraag als deze te beantwoorden, is het van belang om de vraag zorgvuldig en volledig te formuleren. Je spreekt over poederflacons van 1 gram. Ik maak hieruit op dat het Augmentin in de flacons een vaste stof is. Je vraagt naar een hoeveelheid Augmentin die moet worden ingespoten. Dan hebben we het kennelijk over een vloeibare vorm. Direct rijst dan de vraag of je met de toe te dienen 2000 mg vaste stof bedoelt oplossing. Dit is een essentieel verschil!
Verder is het wel handig wanneer je aangeeft wat een vacoliter is, en hoe deze wordt gebruikt. Pas wanneer we goed inzicht hebben in de procedure van oplossen, verdunnen en toedienen, kunnen we (wellicht) een antwoord geven.

De infusiesnelheid is met deze gegevens zeker niet te bepalen. Hiervoor zijn gegevens nodig over de snelheid waarmee (zuivere) Augmentin moet worden toegediend.

GHvD
vrijdag 8 januari 2021

 Re: Verhoudingen 

©2001-2024 WisFaq