Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Hulpmiddelen

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Plaatjes en verhalen

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat

Wiskundeleraar


\require{AMSmath}

Het berekenen van kansen met een zuivere dobbelsteen

Hoe wordt de kans op ogental 6 berekend bij de eerste of tweede worp met een zuivere dobbelsteen?

Cheryl
Iets anders - vrijdag 20 december 2019

Antwoord

Door het aantal gunstige mogelijkheden te delen door het totaal aantal: als je twee keer met een dobbelsteen gooit heb je $36$ mogelijke uitkomsten: $(1,1)$, $(1,2)$, ..., $(6,6)$.
Daarvan zijn er drie gunstig: $(5,6)$, $(6,5)$ en $(6,6)$. En dus ...

kphart
vrijdag 20 december 2019

©2001-2023 WisFaq