Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Hulpmiddelen

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Plaatjes en verhalen

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat

Wiskundeleraar


\require{AMSmath}

Gooien met 4 dobbelstenen

Door het systeem erin te ontdekken is het me gelukt om bijvoorbeeld de kans op 35 ogen met 10 dobbelstenen te berekenen.Mijn leraar heeft me daarna een keer de formule gegeven om dit nog sneller te kunnen bepalen. Ik ben 'm alleen kwijt. Het was iets met tot de macht -N... Weet u die misschien? De formule voor de kans op x ogen met y dobbelstenen?

Jafeth
Iets anders - dinsdag 15 oktober 2019

Antwoord

Beste Jafeth,

De formule om de kans te berekenen op $p$ ogen met $n$ dobbelstenen die $s$ kanten hebben is:
$$P(p,n,s) = \frac{1}{s^n}\sum_{k=0}^{\left[\frac{p-n}{s}\right]}(-1)^k\binom{n}{k}\binom{p-sk-1}{n-1}$$De vierkante haken staan voor afronden naar beneden (de "floor" functie). Deze formule staat afgeleid en ook toegepast op Mathworld: Dice.

Met vriendelijke groet,

FvL
woensdag 16 oktober 2019

©2001-2023 WisFaq