Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Hulpmiddelen

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Plaatjes en verhalen

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat

Wiskundeleraar


\require{AMSmath}

Boxplot en verdelingskromme

Hoe maak je een boxplot van een relatieve cumulatieve verdelingskromme en andersom?
Alvast bedankt
Groetjes

mella
Leerling bovenbouw havo-vwo - zondag 17 maart 2019

Antwoord

Je kunt de kleinste waarde, q1, de mediaan, q3 en de grootste waarde aflezen uit de grafiek. Kijk maar 's naar dit plaatje:

q87752img1.gif

Je kunt bij het somfrequentiepolygoon de waarden voor de boxplot aflezen:

kleinste waarde $\to$ 0%
q1 $\to$ 25%
mediaan $\to$ 50%
q3 $\to$ 75%
grootste waarde $\to$ 100%

...en andersom kan je het somfrequentiepolygoon wel schetsen als je uitgaat van de boxplot.

Lukt het zo?

WvR
zondag 17 maart 2019

©2001-2023 WisFaq