Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Hulpmiddelen

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Plaatjes en verhalen

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat

Wiskundeleraar


\require{AMSmath}

Lijnen en hoeken

Ik snap niet Hoe je bij de 1e kolom, $5x-4y=20$ krijgt, die logica snap ik niet als je met $20$ vermenigvuldigt.

Pau
Leerling bovenbouw havo-vwo - dinsdag 23 oktober 2018

Antwoord

Om de getallen in de noemers weg te krijgen zou je moeten vermenigvuldigen met 4 en een keer met 5, dus vermenigvuldigen met 20 zou goed moeten gaan. Je moet alle termen vermenigvuldigen met 20. Je krijgt dan:

$
\eqalign{
& \frac{x}
{4} + \frac{y}
{{ - 5}} = 1 \cr
& \frac{x}
{4} \cdot 20 + \frac{y}
{{ - 5}} \cdot 20 = 1 \cdot 20 \cr
& \frac{x}
{1} \cdot 5 + \frac{y}
{{ - 1}} \cdot 4 = 20 \cr
& x \cdot 5 + y \cdot - 4 = 20 \cr
& 5x - 4y = 20 \cr}
$

Helpt dat?

Zie ook Vergelijkingen van lijnen

WvR
dinsdag 23 oktober 2018

©2001-2023 WisFaq