Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat


\require{AMSmath}

Vergelijking van raakljn

Gegeven is functie met voorschrift f(x)=ax2+bx+c. Toon aan dat de rechte AB, met A(m,f(m)) en B(n,f(n)), evenwijdig is met de raaklijn t in het punt C ((m+n)/2,f((m+n)/2)) van de grafiek van f.
Alvast bedankt.

Kholou
3de graad ASO - donderdag 20 september 2018

Antwoord

Hallo Kholoud,

Maak eerst eens de opgave waarbij je een eenvoudig getallenvoorbeeld neemt, bv met:

f(x)=2x2+3x+4

Lukt het dan om het gevraagde aan te tonen?

Volg dan dezelfde strategie met de algemene parameters a, b en c.

Kom je er niet uit? Stel dan gerust een vervolgvraag, maar laat dan wel zien hoe ver je bent gekomen. Maar dat had je, als het goed is, al bij de spelregels gelezen.

GHvD
donderdag 20 september 2018

 Re: Vergelijking van raakljn 

©2001-2024 WisFaq