Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Hulpmiddelen

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Plaatjes en verhalen

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat

Wiskundeleraar


\require{AMSmath}

Procenten

Als ik een bedrag heb wat nu met 12% stijgt, volgend jaar met 24% en het jaar daar op met 36%. Met hoeveel procent is het bedrag uiteindelijk gestegen waar ik mee begonnen ben?

Wilfre
Leerling bovenbouw havo-vwo - zondag 9 september 2018

Antwoord

Het rekenen met procenten gaat handig met 'groeifactoren'. Een stijging van 12% komt overeen met vermenigvuldigen met de groeifactor 1,12, een stijging van 24% met een groeifactor van 1,24 en een stijging van 36% met een groeifactor van 1,36.

Uiteindelijk moet je dus vermenigvuldigen met:

1,121,241,36=1,888768

...en dat komt dan overeen met een stijging van 88,9%.

WvR
zondag 9 september 2018

©2001-2023 WisFaq