Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Hulpmiddelen

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Plaatjes en verhalen

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat

Wiskundeleraar


\require{AMSmath}

Vergelijkingen van lijnen

Waarom doe je alles keer $30$? Ik begrijp die stap niet.

Bram B
Leerling bovenbouw havo-vwo - zaterdag 23 juni 2018

Antwoord

Door te vermenigvuldigen met $30$ kom je uit op $3x-5y=30$ en dan ben je precies de breuken kwijt!

$
\eqalign{
& \frac{x}
{{10}} + \frac{y}
{{ - 6}} = 1 \cr
& \frac{x}
{{10}} \cdot 30 + \frac{y}
{{ - 6}} \cdot 30 = 1 \cdot 30 \cr
& 3x - 5y = 30 \cr}
$

Je zou ook kunnen vermenigvuldigen met $60$, maar dan kan je de vergelijking later nog vereenvoudigen.

Die 30 is het KGV van $10$ en $6$...

WvR
zaterdag 23 juni 2018

©2001-2023 WisFaq