Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Hulpmiddelen

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Plaatjes en verhalen

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat

Wiskundeleraar


\require{AMSmath}

Routes in een rooster

Bij de uitwerking van opgave 2 staat er bv.(4/2) x (6/4). Mijn vraag is hoe je dat moet uitwerken, want als je 4x6/2x4 lukt het niet. Alvast bedankt!

Rafik
2de graad ASO - donderdag 17 mei 2018

Antwoord

Er staat $
\left( {\begin{array}{*{20}c}
4 \\
2 \\
\end{array}} \right) \times \left( {\begin{array}{*{20}c}
6 \\
4 \\
\end{array}} \right) = 6 \times 15 = 90
$.

Wij kennen dat als binomiaal coŽfficienten.

Helpt dat?

WvR
donderdag 17 mei 2018

©2001-2023 WisFaq