\require{AMSmath}Wat is een annu´teit?

Wat is een annuiteit en hoe kan je er mee rekenen?

Imp
Iets anders - dinsdag 3 april 2018

Antwoord

"Een annu´teit is een vast bedrag dat periodiek betaald of ontvangen wordt gedurende een bepaalde periode. Letterlijk genomen is een annu´teit een jaarlijks te betalen bedrag."

F.A.Q.

WvR
dinsdag 3 april 2018

©2001-2022 WisFaq