Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat


\require{AMSmath}

 Dit is een reactie op vraag 85204 

Re: Re: Integreren

Heel erg bedankt voor uw antwoord. Ik ben bezig met een artikel waarin jk een nieuwe kansverdeling presenteer voor reactietijden. Ik ben van plan het artikel op te sturen naar de British Journal of Mathematical and Statistical Psychology. Ik zou U graag willen vermelden voor uw hulp.

Er is echter nog een probleem. De formule binnen de uitgangsintegraal was (in Maple notatie):

(-t*a[0]+y)^(-(-c[0]+a[0])/a[0])*(M-y)^((M*c[1]-a[1])/a[1]);

De formule binnen de eindintegraal is:

(M-t*a[0])^(p-q-1)*(1-x)^(p-1)*x^(q-1);

Welke waarden moet ik nu voor x, p en q invullen om de formule binnen de uitgangsintegraal weer terug te krijgen?

Ik heb het verschillende keren geprobeerd maar het lukte me niet.

Ad van
Docent - woensdag 3 januari 2018

Antwoord

Dat gaat niet.
Ten eerste: in mijn antwoord staat $p+q-1$ in plaats van $p-q-1$.
Ten tweede: ik heb de integraal getransformeerd, niet alleen maar de integrand.
Ik heb de oorspronkelijke integraal twee keer getransformeerd: eerst opschuiven: $u=y-ta_0$ zorgt dat de ondergrens $0$ wordt. En daarna: door $u=(M-ta_0)x$ (of $x=u/(M-ta_0)$) wordt het integratieinterval teruggeschaald tot $[0,1]$.
Onderweg heb ik $p=Mc_1/a_1$ en $q=c_0/a_0$ gesteld. Als je alleen de functie transformeert hou je een exponent van $p+q-2$ over maar bij het transformeren van de integraal zorgt $\mathrm{d}u=\mathrm{d}(M-ta_0)x=(M-ta_0)\,\mathrm{d}x$ voor een extra factor $M-ta_0$ en dus voor een exponent van $p+q-1$.

kphart
woensdag 3 januari 2018

 Re: Re: Re: Integreren 

©2001-2024 WisFaq