Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Hulpmiddelen

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Plaatjes en verhalen

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat

Wiskundeleraar


\require{AMSmath}

Bepaalde lijnintegraal die de wortel van $\pi$ als uitkomst geeft

$
\int\limits_{ - \infty }^\infty {e^{ - x^2 } dx}
$

Dupon
Student Hoger Onderwijs België - maandag 6 februari 2017

Antwoord

Once when lecturing in class, Lord Kelvin used the word mathematician and then interrupting himself asked his class: ‘Do you know what a mathematician is?’

Stepping to his blackboard he wrote upon it:
$$
\int_{-\infty}^\infty e^{-x^2}\mathrm{d}x=\sqrt\pi
$$
Then putting his finger on what he had written, he turned to his class and said, ‘a mathematician is one to whom that is as obvious as that twice two makes four is to you. Liouville was a mathematician.’ Then he resumed his lecture.

Zie Evaluating an integral

kphart
maandag 6 februari 2017

©2001-2023 WisFaq