Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat


\require{AMSmath}

Formule

Beste Docent,

Ik heb een probleem met de onderstaande formule.

(x-1)/(x-2)

De uitkomst is:

1+1/(x-2)

Dit krijg ik niet voor elkaar. (ofschoon terugrekenen wel lukt.) Kunt u mij helpen met de tussenliggende bewerkingen?
Alvast bedankt voor uw hulp.
Vriendelijke groet,

Fons

Fons V
Ouder - dinsdag 3 januari 2017

Antwoord

Hallo Fons,

Dit kan met een staartdeling:
x-2/x-1\ 
We kijken naar de hoogste macht van x in deeltal en deler: x/x=1, dus 'dit gaat één keer':
x-2/x-1\1
x-2
---
1
We houden als rest 1 over, we kunnen niet verder delen, dus:

(x-1)/(x-2) = 1 + 1/(x-2)

Het principe van staartdelingen met polynomen wordt duidelijker bij delingen van polynomen van hogere graad, zie hiervoor bijvoorbeeld Een staartdeling maken en Wikipedia: Staartdeling.

GHvD
dinsdag 3 januari 2017

©2001-2024 WisFaq