Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat


\require{AMSmath}

 Dit is een reactie op vraag 83012 

Re: Oplossen van een vergelijking

Sorry, dat wist ik al. Ik had de verkeerde vergelijking opgegeven. Het gaat me eigenlijk om de vergelijking:

y = 1-(1/136080000)*exp(-lambda*x)*lambda^10*x^10-(1/4536000)*exp(-lambda*x)*lambda^9*x^9-(1/252000)*exp(-lambda*x)*lambda^8*x^8-(1/18900)*exp(-lambda*x)*lambda^7*x^7-(1/1800)*exp(-lambda*x)*lambda^6*x^6-(43/9000)*exp(-lambda*x)*lambda^5*x^5-(3/100)*exp(-lambda*x)*lambda^4*x^4-(7/50)*exp(-lambda*x)*lambda^3*x^3-(7/15)*exp(-lambda*x)*lambda^2*x^2-exp(-lambda*x)*lambda*x-exp(-lambda*x)

met 0 y 1 en 0 x. De vergelijking moet opgelost worden voor x.

Ad van
Docent - maandag 5 december 2016

Antwoord

Ik zie geen verschil met de vorige vergelijking (anders dan een andere letterkeuze).

kphart
maandag 5 december 2016

©2001-2024 WisFaq