Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat


\require{AMSmath}

Hoeveel mogelijkheden

Ik heb 4 kubussen met op iedere kant ,van de kubus, een getal.
Kubus 1:
Getallen 1,2,3 & 4
Kubus 2:
Getallen 5,6,7 & 8
Kubus 3:
enz.

Hoeveel mogelijkheden van 4 getallen heb ik in totaal?
(1-2-5-9 is NIET een antwoord, omdat 1 & 2 op dezelfde kubus staan)
Welke formule heb ik hiervoor?

Alvast bedankt.

Paul
Leerling mbo - woensdag 3 augustus 2016

Antwoord

Hallo Paul,

Voor het eerste cijfer heb je vier mogelijkheden. Bij elk van deze vier mogelijkheden kan je weer kiezen uit vier mogelijkheden voor het tweede cijfer. Voor dit paar heb je zodoende 4x4=16 mogelijkheden.
Voor het derde cijfer heb je opnieuw vier mogelijkheden, het totaal aantal mogelijkheden met drie cijfers komt hiermee op 16x4=64. Dit aantal mogelijkheden wordt nog eens vier keer zo groot wanneer je voor het laatste cijfer ook weer uit vier mogelijkheden kunt kiezen.
Het totaal aantal getallen dat je op deze manier kunt maken, is zodoende:

4x4x4x4 = 256

Hierbij ga ik ervan uit dat het eerste cijfer altijd van kubus 1 afkomstig is, het tweede cijfer van kubus 2 enz. Wanneer je de kubussen zou mogen verwisselen, dan ontstaan nog meer mogelijkheden. Om dit aantal te berekenen, zijn meer gegevens nodig over de cijfers die op kubus 3 en 4 staan.

GHvD
woensdag 3 augustus 2016

 Re: Hoeveel mogelijkheden 

©2001-2024 WisFaq