Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Hulpmiddelen

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Plaatjes en verhalen

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat

Wiskundeleraar


\require{AMSmath}

Een schoppen en een heer

Wat is de kans dat je (zonder terugleggen) dat je eerst een schoppen kaart trekt en dan een heer?

Is het: $\eqalign{\frac{13}{52}\frac{4}{51}}$?

Martin
Ouder - zondag 10 april 2016

Antwoord

Nee dat klopt niet. Als je bij de eerste kaart de schoppen heer trekt dan klopt je berekening niet meer. Je kunt, in dit geval, beter deze twee gevallen onderscheiden:

1.
De eerste kaart is de schoppen heer.
De kans is $\eqalign{\frac{1}{52}\frac{3}{51}}$

2.
De eerste kaart is niet de schoppen heer.
De kans is $\eqalign{\frac{12}{52}\frac{4}{51}}$

De kans op 'schoppen,heer' is dan de som van de twee kansen.

WvR
zondag 10 april 2016

©2001-2023 WisFaq