Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat


\require{AMSmath}

Meerkeuzevragen

Bij een toets moet je de laatste zes vierkeuzevragen gokken.
  • Bereken de kans op minstens drie en hoogstens vier fouten

DJ
Iets anders - zaterdag 19 maart 2016

Antwoord

Het is een binomiaal kansprobleem met:

X: aantal fouten
p=$\frac{1}{4}$
n=6

P(minstens 3 en hoogstens 4)=P(X=3)+P(X=4)

Denk maar aan minstens 3 betekent 3, 4, 5 of 6. Hoogstens 4 betekent 1, 2, 3 of 4. Aan beide voorwaarden is voldaan met 3 en 4.

Lukt het dan?

WvR
zaterdag 19 maart 2016

©2001-2024 WisFaq