\require{AMSmath}

 Dit is een reactie op vraag 77708 

Re: Raaklijnen aan een cirkel

Niet echt...
Voor het gebruik van de discriminant heb je toch $ax^2+by+c=0$ nodig? Hoe kom je daaraan vanuit wat er nu staat?

jantje
2de graad ASO - zondag 28 februari 2016

Antwoord

Voor wat betreft $10x^2+2(3b-4)x+b^2-2b-8=0$ weet je nu de waarden voor $a$, $b$ en $c$. Uitgedrukt in die andere $b$.

$a=10$, $b=2(3b-4)$ en $c=b^2-2b-8$

Waarbij de $b$'s aan de rechterkant andere $b$'s zijn dan die aan de linker kant...

$D=b^2-4ac$ geeft:

$D=(2(3b-4))^2-4\cdot10\cdot(b^2-2b-8)$

Uitwerken en oplossen geeft dan twee mogelijke waarden voor $b$.

Lukt dat?

WvR
zondag 28 februari 2016

 Re: Re: Raaklijnen aan een cirkel 

©2001-2022 WisFaq