\require{AMSmath}

Stelling van Pythagoras

Tijdens een hevige storm is een gsm-mast van 5,6 geknakt. De top van de mast raakt de grond op een afstand van 3,85 meter van de voet.  • Hoeveel meter was de hoogte van de gsm-mast? Rond af op twee decimalen.

sara
Leerling onderbouw vmbo-havo-vwo - dinsdag 5 januari 2016

Antwoord

Bereken met behulp van de stelling van Pythagoras de lengte van de schuine zijde. De lengte van de GSM-mast is dan gelijk aan die lengte plus de gegeven 5,6 meter.

Zie De stelling van Pythagoras

WvR
dinsdag 5 januari 2016

©2001-2022 WisFaq