Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Hulpmiddelen

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Plaatjes en verhalen

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat

Wiskundeleraar


\require{AMSmath}

Stelling van Pythagoras

Tijdens een hevige storm is een gsm-mast van 5,6 geknakt. De top van de mast raakt de grond op een afstand van 3,85 meter van de voet.  • Hoeveel meter was de hoogte van de gsm-mast? Rond af op twee decimalen.

sara
Leerling onderbouw vmbo-havo-vwo - dinsdag 5 januari 2016

Antwoord

Bereken met behulp van de stelling van Pythagoras de lengte van de schuine zijde. De lengte van de GSM-mast is dan gelijk aan die lengte plus de gegeven 5,6 meter.

Zie De stelling van Pythagoras

WvR
dinsdag 5 januari 2016

©2001-2023 WisFaq