\require{AMSmath}

Zijden berekenen

Bereken, zo nodig in één decimaal nauwkeurig, de zijden van vierhoek ABCD in onderstaande figuur

saja
Leerling onderbouw vmbo-havo-vwo - vrijdag 1 januari 2016

Antwoord

In een rooster kan je met de stelling van Pythagoras de lengte van de zijden uitrekenen. Misschien dat deze tekening helpt?

q77277img1.gif

Lukt dat zo?

WvR
vrijdag 1 januari 2016

©2001-2022 WisFaq