Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat


\require{AMSmath}

Differentiaalvergelijking

los op: y'(t)+y(t)=3t2 met y(0)=0
geef in de gevonden oplossingen aan welk gedeelte het karakter heeft van een inschakelverschijnsel(transitory state) en welk gedeelte correspondeert met de steady state.

algemeen opl. D.V $\Rightarrow$ y=Ce-2t
part. opl. heb het geprobeerd met
y(t)=at2+bt+c
y'(t)=2at+b

jim
Student hbo - zondag 1 november 2015

Antwoord

Als je zegt dat de oplossing van de DV de functie y = Ce-2t is, dan moet dat bij invulling dus kloppen.
Maar met y' = Ce-2 lijkt me niet dat y' + y = 3t2

MBL
zondag 1 november 2015

©2001-2024 WisFaq