Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Hulpmiddelen

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Plaatjes en verhalen

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat

Wiskundeleraar


\require{AMSmath}

Het feestcomité

In een klas zitten 16 meisjes en 12 jongens. Er worden willekeurig 4 leerlingen aangewezen om een feest te organiseren. Wat is de kans dat er drie jongens in het comité zitten?

Masih
Leerling bovenbouw havo-vwo - vrijdag 14 februari 2003

Antwoord

Er zijn twee manieren om dit op te lossen:

Hypergeometrische verdeling

$
P(3\,\,jongens,\,\,1\,\,meisje) = \frac{{\left( {\begin{array}{*{20}c}
{12} \\
3 \\
\end{array}} \right) \cdot \left( {\begin{array}{*{20}c}
{16} \\
1 \\
\end{array}} \right)}}{{\left( {\begin{array}{*{20}c}
{28} \\
4 \\
\end{array}} \right)}} = \frac{{704}}{{4095}} \approx 0,172$

Boven staat het aantal manieren om 3 jongens te kiezen uit 12 maal het aantal manieren om 1 meisje te kiezen uit 16. Onder staat het aantal manieren om 4 kinderen te kiezen uit 28.

Met kansen...
Bereken eerst de kans op bijvoorbeeld jjjm (dus precies in die volgorde). Bereken hoeveel volgordes je kan maken met 3 j's en 1 s en vermenigvuldig P(j,j,j,m) met dit aantal.

$
\begin{array}{l}
P(j,j,j,m) = \frac{{12}}{{28}} \times \frac{{11}}{{27}} \times \frac{{10}}{{26}} \times \frac{{16}}{{25}} = \frac{{176}}{{4095}} \\
P(3\,\,jongens,\,\,1\,\,meisje) = 4 \cdot \frac{{176}}{{4095}} = \frac{{704}}{{4095}} \approx 0,172 \\
\end{array}
$

Zie ook Hypergeometrische verdeling

WvR
vrijdag 14 februari 2003

©2001-2023 WisFaq