Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Hulpmiddelen

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Plaatjes en verhalen

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat

Wiskundeleraar


\require{AMSmath}

Handen schudden

Negen vrienden geven elkaar de hand hoeveel keer wordt er een hand geschud?

franci
Iets anders - zondag 8 juni 2014

Antwoord

Vriend 1 geeft 8 vrienden een hand, vriend 2 dan 7, vriend 3 nog 6... dus 8+7+6+5+4+3+2+1

...of...

Iedereen schudt 8 anderen de hand... dus 89=72 handen. Maar dan tel je wel alles dubbel... dus...

Wij noemen dit wel het handenschudprobleem.Lees je ook een keer de spelregels?

Naschrift
Je kunt ook zeggen 'op hoeveel manieren kan je 2 mensen kiezen uit 9 zonder herhaling waarbij de volgorde er niet toe doet?'

$
\left( {\matrix{
9 \cr
2 \cr

} } \right) = 36
$

WvR
zondag 8 juni 2014

 Re: Handen schudden 

©2001-2023 WisFaq