Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat


\require{AMSmath}

Een formule omzetten van een optelling naar een produkt

De vraag is om de volgende formule om te zetten in een produkt.

sin a + cos (-2a)

reivee
Leerling mbo - woensdag 6 januari 2010

Antwoord

Wat dacht je hier van?

sina+cos(-2a)=
sina+cos(2a)=
sina+1-2sin2a=
-2sin2a+sina+1=
(1-sina)(2sina+1)

Zie ook 6. Goniometrische vergelijkingen oplossen.

Helpt dat?

WvR
woensdag 6 januari 2010

©2001-2024 WisFaq