Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Hulpmiddelen

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Plaatjes en verhalen

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat

Wiskundeleraar


\require{AMSmath}

Verbanden

Hallo,

Ik kan de verbanden niet herkennen uit de tekst.

Bijv: Yasmin heeft op 1 januari 2002 een bedrag van 350 euro op haar spaarrekening. De bank geeft sindsdien 2,8% rente.
De rente wordt elke jaar op 1 januari bijgeschreven.
1. Schrijf de formule op die hierbij hoort.

Marleen is ziek. Haar vriendinnen willen een fruitmand voor haar kopen. Die kost 18 euro.
Elke vriendin betaalt evenveel.
2. Welke formule hoort hierbij?

Dwayne
Leerling bovenbouw vmbo - zondag 15 februari 2009

Antwoord

Elk jaar krijg je 2,8% rente over het bedrag wat dan op de rekening staat.
Na een jaar sparen (vanaf) 2002 heb je dan 350+2,8% van 350 is 350+9,8=359,8
Het tweede jaar krijg je over dat hele bedrag weer 2,8% rente.
Je kan ook het bedrag van 350 euro vermenigvuldigen met de factor 1.028. Per jaar dat je rente krijgt moet je met dezelfde factor vermenigvuldigen.
Na n jaar sparen is je eindbedrag E = 350(1,028)n

Je weet niet hoevel vriendinnen er zijn, dat aantal noem ik n. Iedereen betaalt dan bedrag B = 18/n

Met vriendelijke groet
JaDeX

jadex
zondag 15 februari 2009

©2001-2023 WisFaq