Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Hulpmiddelen

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Plaatjes en verhalen

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat

Wiskundeleraar


\require{AMSmath}

 Dit is een reactie op vraag 149 

Re: Wat is het verschil tussen een getal en een cijfer?

Zijn de cijfers 0 t/m 9 dan eveneens getallen, of worden die enkel als cijfers gezien?

marc
Iets anders - zondag 30 november 2008

Antwoord

Je kan zeggen dat 0 t/m 9 getallen zijn die uit één cijfer bestaan. Het is net als woorden en letters. Met de letters a t/m z kan je woorden maken. Sommige woorden zouden uit één letter kunnen bestaan. Je kunt dus niet op voorhand zeggen wat er bedoeld wordt met '3'. Het getal 3 of het cijfer 3, zou allemaal kunnen...
Helpt dat?

WvR
zondag 30 november 2008

©2001-2023 WisFaq