Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Hulpmiddelen

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Plaatjes en verhalen

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat

Wiskundeleraar


\require{AMSmath}

Drie smokkelaars

Op een vliegveldje komen 10 mensen aan. Van deze 10 mensen zijn er 3 een smokkelaar. Er worden vervolgens 4 mensen gecheckt op bagage. Hoe groot is de kans dat er 0, 1, 2 of 3 smokkelaars gepakt worden?

Walter
Leerling bovenbouw havo-vwo - woensdag 16 januari 2008

Antwoord

Met $X$: aantal smokkelaars dat gepakt wordt

$
\begin{array}{l}
P(X = 0) = \frac{{\left( {\begin{array}{*{20}c}
3 \\
0 \\
\end{array}} \right)\left( {\begin{array}{*{20}c}
7 \\
4 \\
\end{array}} \right)}}{{\left( {\begin{array}{*{20}c}
{10} \\
4 \\
\end{array}} \right)}} \\
P(X = 1) = \frac{{\left( {\begin{array}{*{20}c}
3 \\
1 \\
\end{array}} \right)\left( {\begin{array}{*{20}c}
7 \\
3 \\
\end{array}} \right)}}{{\left( {\begin{array}{*{20}c}
{10} \\
4 \\
\end{array}} \right)}} \\
P(X = 2) = \frac{{\left( {\begin{array}{*{20}c}
3 \\
2 \\
\end{array}} \right)\left( {\begin{array}{*{20}c}
7 \\
2 \\
\end{array}} \right)}}{{\left( {\begin{array}{*{20}c}
{10} \\
4 \\
\end{array}} \right)}} \\
P(X = 3) = \frac{{\left( {\begin{array}{*{20}c}
3 \\
3 \\
\end{array}} \right)\left( {\begin{array}{*{20}c}
7 \\
1 \\
\end{array}} \right)}}{{\left( {\begin{array}{*{20}c}
{10} \\
4 \\
\end{array}} \right)}} \\
\end{array}
$

Dat is wel een mooi geval van hypergeometrische verdeling.

WvR
woensdag 16 januari 2008

©2001-2023 WisFaq