\require{AMSmath}

Fysica: kracht

Een zwaluw met een massa van 0.050 g vliegt tegen een snelheid van 15 m/s. Op een afstand van 1.50 m van zijn nest begint de zwaluw af te remmen en komt op zijn nest tot stilstand. Bereken de grootte van de uitgeoefende remkracht.

Stepha
3de graad ASO - maandag 11 juni 2007

Antwoord

Eenparig vertraagd hoop ik. 0,050 gram lijkt me overigens wat erg weinig voor zo'n beestje. Zal wel 0,050 kg moeten zijn.
s(t)=1,5 = 1/2at2 = vgemt = 7,5t dus t=0,2s dan a=75 m/s2 vertraagd.
F=ma=0,05075=3,75 N remkracht.

Met vriendelijke groet
JaDeX

jadex
maandag 11 juni 2007

Re: Fysica: kracht
Re: Fysica: kracht

©2001-2022 WisFaq