Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Hulpmiddelen

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Plaatjes en verhalen

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat

Wiskundeleraar


\require{AMSmath}

Annuītair dalend kapitaal

Hoe kan ik de hoogte van het kapitaal bereken dat annuītair daalt.
Bv. Kapitaal=€50.000 , rente=4%, looptijd 10 jaren.
Wat is de hoogte na 1 jaar,2 jaar enz.
b.v.d.

Ton
Ouder - zaterdag 17 maart 2007

Antwoord

Bij deze gegevens is de annuiteit 6.164,547: 50.000/(1-(1+0,04)-10/0,04)

In totaal betaal je dus 10ˇ6.164,547=61.645,47. Hiervan is 50.000 aflossing en 11.645,47 rente. Het eerste jaar betaal je aan rente 4% van 50.000=2.000. Voor aflossing blijft dan over 4.164,55.

Het tweede jaar staat dan uit: 50.000-4.164,55=45.835,45. Dat jaar is de rente dus 1.833,42 en de aflossing 4.331,13. Het derde jaar staat dan uit: 45.835,45-4.331,13=41.504,32
Het totaalbedrag vermindert dus ieder jaar met de aflossing. Over tien jaar bij elkaar opgeteld moet het dus uitkomen op 50.000 aan aflossing en 11.645,47 aan rente.

vr groet

pl
zaterdag 17 maart 2007

©2001-2023 WisFaq