Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat


\require{AMSmath}

Opstellen tweedegraads functie bij drie punten

Als een grafiek bestaat uit drie willekeurige punten A(1,1) B(4,1) en C(2,2), hoe stel je de bij behorende functie op in de vorm ax2+bx+c?

Martij
Student hbo - vrijdag 25 oktober 2002

Antwoord

Vul die drie punten maar eens in in de algemene vergelijking

a12+b1+c=1
a42+b4+c=1
a22+b2+c=2

Drie vergelijkingen met drie onbekenden..... dat zou je moeten kunnen oplossen. Probeer het maar eens.

Dus los op:

a+b+c=1
16a+4b+c=1
4a+2b+c=2

Succes!

P.S.
Met dit script kun je de vergelijking vinden van een parabool door 3 gegeven punten.

Zie Vraag 4769

gm
vrijdag 25 oktober 2002

Re: Opstellen tweedegraads functie bij drie punten

©2001-2024 WisFaq