Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat


\require{AMSmath}

Braille in enen en nullen

We moeten het 6 stippen systeem van braille vervangen in enen en nullen. Alle letters van het alfabet, de cijfers 0 tot en met 10 en deze tekens: ! % * : ; " ' ? / \ + = -

Willen jullie ons please snel helpen?

Lies e
Leerling onderbouw vmbo-havo-vwo - maandag 9 januari 2006

Antwoord

Ik neem aan dat je Hoe zit het brailleschrift precies in elkaar? al bekeken hebt. Geef nu de 6 punten nummers op deze manier:

q42799img1.gif

Voor een 'punt' zet je een 1 en voor 'geen punt' een 0, in de goede volgorde...

Het teken q42799img2.gif zou dan 010011 worden... denk ik..

Zou dat lukken zo denk je?

Zie ...Braille: Deciphering the Code...

WvR
maandag 9 januari 2006

©2001-2024 WisFaq