\require{AMSmath}Wat bedoelen ze met `los exact op` of `benader...`?

Beste mensen,
Wat bedoelen ze met: los exact op, of, benader.. ?

Elize
Leerling bovenbouw havo-vwo - dinsdag 18 januari 2005

Antwoord

Over de te gebruiken terminologie bij de examens:

Bij bereken staat er:
Hierbij moet de berekening altijd opgeschreven worden; het antwoord mag ook een met de (grafische) rekenmachine gevonden antwoord zijn. Bij het gebruik van de grafische rekenmachine moet duidelijk worden aangegeven hoe men tot het antwoord komt. Wanneer een antwoord wordt vereist dat langs algebraïsche weg en niet via benaderingen met de (grafische) rekenmachine dient te worden gevonden, wordt dat in de vraagstelling expliciet aangegeven. Dit kan op de volgende manier: "Bereken (eventueel met een toevoeging als ‘langs algebraïsche weg’ of ‘met differentiëren of iets dergelijks) de exacte waarde van …"
Kortom: als er staat los exact op dan moet je een exact antwoord geven, dus zonder benaderingen te gebruiken... dat betekent meestal dat je breuken, wortels, pi, logaritmen e.d. in je antwoord laat staan (als ze tenminste niet 'mooi' uitkomen dan).

Als er staat benader... dan mag je antwoorden benaderen, mag je afronden (let er op dat je niet te snel te veel afrondt!) of je (grafische) rekenmachine gebruiken.

Hopelijk is het duidelijk, anders moet je maar even een voorbeeld geven.

WvR
dinsdag 18 januari 2005

©2001-2022 WisFaq