Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat


\require{AMSmath}

 Dit is een reactie op vraag 349 

Re: Wat zijn asymptoten?

Ik heb moeite met de volgende opgave om de horizontale asymptoot uit te reken:

(x2 - 4) / (x+3)

Delen door x heeft hier niet veel zin denk ik.

Bij voorbaat dank

Gerald
Student hbo - maandag 13 december 2004

Antwoord

Dat denk ik ook. De macht in de teller is 2 en de macht in de noemer is 1. Er is in dit geval ook geen sprake van een horizontale asymptoot...

q31270img1.gif

Om te laten zien dat f een scheve asymptoot heeft zou je moeten laten zien dat je f kan schrijven als f(x)=ax+b+R(x), waarbij R(x) naar nul gaat als x naar oneindig gaat.

WvR
maandag 13 december 2004

©2001-2024 WisFaq