Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat


\require{AMSmath}

Netto contante waarde berekening

Opgave : betreft periode 1-1-2005 tot 1-8-2007 en periode 1-8-2007 tot 1-9-20011 resp 32 en 48 maand periodes.
Stel het bedrag op 4832,89 euro per maand voor 1e periode en 5144,37 voor de 2e periode. Het totale nominale bedrag = 401.582,24 . Wat is de netto contante waarde van dit bedrag

mvgr en dank h.boomsma

h. boo
Ouder - vrijdag 29 oktober 2004

Antwoord

Voor het berekenen van een contante waarde heb je een percentage nodig.

Algemeen:
Stel iemand betaalt n maal periodiek , aan het einde van iedere periode, X euro.
percentage per periode is p%;i=p/100 is het perunage.
Dan is de contante waarde, aan het begin van de eerste periode, C.W.=X(1-(1+i)^-n)/i.

Als u neemt X=4832,89, n=32 en p=1% per maand dan is de
c.w. op 1-12-2004 gelijk aan 131.790,93 euro.

kn
vrijdag 29 oktober 2004

 Re: Netto contante waarde berekening 

©2001-2024 WisFaq